NKlJ-banans historia

Klarälvsbanan var en järnvägslinje som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en 180 kilometer lång, smalspårig järnvägslinje, som gick från Skoghall i söder genom Karlstad, Munkfors, Hagfors och till Filipstad. Dåvarande Uddeholmsbolaget var huvudägare och de döpte järnvägslinjen till NKlJ-banan, Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

NKlJ-banan - en viktig transportled

Banan användes till att  transportera råmaterial och varor till industrierna längs med banan. Eftersom järnvägslinen vid mitten av förra århundradet inte användes på samma sätt som tidigare, så började man successivt att lägga ner den. Från 50-talet och framåt lades bit för bit ner och på 80-talet började man plocka bort rälsen från i stort sett hela banan. Idag finns bara några kilometer av banan kvar.

Mellan Uddeholm och Hagfors ligger rälsen kvar, idag används rälsen bara för dressinåkning.

Stjärnfors kvarn blev Stjärnfors bruk

Mitt i Hagfors kommun ligger det gamla bruksområde där grunden till Uddeholmsbolaget lades. År 1668 byggdes den första dammen i Stjärnsfors för att utnyttja vattenkraften i Uvån. Det var Johan Karlström från Älvsbacka som började järnhanteringen med två hammarsmedjor och en masugn. Järnbruksrörelsen utvecklades till en storindustri av patronen Bengt Gustaf Geijer under 1700-talet och omfattade ett dussintal bruk i bygden. Stjärnsfors Bruk var centrum i Uddeholmsbolagets utveckling under drygt 200 år och när det moderna Hagfors Järnverk togs i bruk 1878 flyttades produktionen dit.

Efter järnet kom papperet

När järnbruksepoken tog slut byggde man en fabrik för pappersmassa här istället. Industriepoken tog också slut i mitten på 1950-talet och idag finns en del byggnader kvar. Stjärnfors kvarn vid Uvån, fanns redan lång tid innan det första järnbruket anlades. Kvarnen var vattendriven fram till 1920 när den senaste kraftstationen byggdes. Den nuvarande kvarnen var i drift 1940-1956 och restaurerades till ursprungligt skick 1996. Idag är den ett kvarnmuseum .

Hagfors Järnvägsmuseum

Du kan se de vagnar och lok som tog sig fram på NKlJ-banan om du besöker Hagfors Järnvägsmuseum. Där finns  flera gamla gamla ånglok, bland annat NKlJs första lok som tillverkades i England 1874. Där kan man också beskåda  ett av världens bäst bevarade landsvägslokomotiv, den så kallade "Ånghästen" från 1862. Du kan också besöka de gamla lokstallen som  idag är  miljömuseum och visar hur en verkstad inom järnvägen kunde se ut för länge sen.

NKlJ-banans första lok, tillverkat i England 1874.

 

---------------------------------------------------------------------

Hagfors Järnvägsmuseum
Uvedsvägen 2, 683 33 Hagfors
Tfn: 0563-149 00
info@jvmuseet.se


Stjärnsfors kvarn

Stjärnsforsvägen, 683 40 Uddeholm
Tfn: 073-984 20 99
leif.frodin@gmail.com

Läs mer om NKlJ-banan

- Läs om Järnvägsmuséet i Hagfors

- Läs Rolf Stens berättelse och se gamla bilder

- Från NKLJ till inlines

- På Postvagnen, Svenska Järnvägsklubbens forum