Cykelled från Vänerhav till vildmark

Cykelled från Vänerhav till vildmark

Klarälvsbanan med anslutning till Mörudden och Klarälvsleden utgör tillsammans hela 220 km cykelled genom Värmlands vackra natur. Lederna sträcker sig från Hammarö, Karlstad, Forshaga, Deje, Ransäter, Munkfors, Hagfors, Uddeholm, Ekshärad, Stöllet och ända upp till Sysslebäck. Från Vänern i söder, längs Klarälven och upp till bergen och skogarna i norr.

Vid Klarälvsbanans södra entré finns en uppskyltad cykelväg från Kroppkärrssjön till Mörudden på Hammarö, 10 km. Sträckan lämpar sig för cykel och vandring.

Klarälvsbanan är 90 km bilfri asfalt på en gammal, nedlagd banvall, från Karlstad till Hagfors. Banan lämpar sig för cykel och vandring.

Vid Klarälvsbanans norra entré tar Klarälvsleden vid, 120 km cykelled på landsväg och grus, från Hagfors till Sysslebäck. Leden lämpar sig för cykel och vandring.

 

Observera!

Hagfors kommun

Det har utförts schaktjobb mellan Rådabron och Stenbäcken samt vid tunneln i Stenbäcken. Delar av banan är inte asfalterad!
Asfaltering är planderad till vecka 22.